Kurser

Endimensionell analys

28 frågelistor

icon

Endimensionell analys behandlar huvudsakligen teorin för funktioner som beror av en reell variabel.

Viktiga begrepp: kontinuitet, derivator, integraler, differentialekvationer.

Funktionsteori

28 frågelistor

icon

Kursen i funktionsteori behandlar komplex analys och serier och är mer teoretisk än kurserna i en- och flerdimensionell analys. (Obligatorisk för F, Pi, E och I.)

Här hittar du diverse "instuderingsfrågor" från kursen. Observera att de obligatoriska webbquizzarna finns under rubriken "Tester" i huvudmenyn.

Linjär algebra

12 frågelistor

icon

Kurserna "Linjär algebra" och "Lineär algebra" behandlar den grundläggande teorin för lineära algebror, vilket är studiet av ändligtdimensionella lineära rum och lineära avbildningar mellan sådana.