Kurser

Diagnostiskt test 2022

1 frågelistor

icon

Diagnostiskt test för nyantagna till civilingenjörsutbildningarna vid LTH. Testet innehåller nio frågor som vardera bedöms med 0 - 3 poäng, enligt principerna för hur tentor i de grundläggande matematikkurserna rättas. Online-versionen av testet är implementerad av NCO efter analog förlaga gjort av Anders Källén.

Endimensionell analys

27 frågelistor

icon

Endimensionell analys behandlar huvudsakligen teorin för funktioner som beror av en reell variabel.

Viktiga begrepp: kontinuitet, derivator, integraler, differentialekvationer.

Funktionsteori

28 frågelistor

icon

Kursen i funktionsteori behandlar komplex analys och serier och är mer teoretisk än kurserna i en- och flerdimensionell analys. (Obligatorisk för F, Pi, E och I.)

Här hittar du diverse "instuderingsfrågor" från kursen. Observera att de obligatoriska webbquizzarna finns under rubriken "Tester" i huvudmenyn.

Linjär algebra

12 frågelistor

icon

Kursen "Linjär algebra" behandlar den grundläggande teorin för lineära algebror, vilket är studiet av ändligtdimensionella lineära rum och lineära avbildningar mellan sådana.