Kurser

Funktionsteori

10 frågelistor

Kursen i funktionsteori behandlar komplex analys och serier och är mer teoretisk än kurserna i en- och flerdimensionell analys. (Obligatorisk för F, Pi, E och I.)

Här hittar du diverse "instuderingsfrågor" från kursen. Observera att de obligatoriska webbquizzarna finns under rubriken "Tester" i huvudmenyn.